Konsultāciju grafiks

Konsultācijas 2019./2020.m.g.

Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Telpa
Baiba Valaine      13:50    9.kl.telpa
Vija Virse     LS 13:50 MS 13:50  LS 7.kl. telpa
Anita Valaine       14:40  8.kl.telpa
Anita Pacere-Padane 14:40        4.kl.telpa
Ināra Kreitūze         5.kl. telpa
Inguna Fenhane       14:40 Mūzikas kl.
Dace Gaile MS 13:50       Sk. bibliotēka
Ginta Laura Zariņa     14:40    Mūzikas kl.
Zane Skrastiņa   14:40      
Ilona Grosberga Ģeogrāfija 14:40   Informātika 14:40   Datorklase
Sintija Robule - Ciganska   LS 13:50
MS 15:00
     Sporta zāle
Agris Dubults       14:40 Sporta zāle
Liene Rozenberga          
Evija Ulme

Iveta Plitniece

Jānis Kreics


 14:40


  13:5014:40 
  5. kl. telpa

Mājturības kl.

Mājturības kl.