Valsts pārbaudes darbu grafiks 2019./2020.m.g.

Klase Datums – 2020.g. Mācību priekšmets
3. 20.02. Latviešu valoda
3. 26.02. Matemātika
6. 19.02. Latviešu valoda
6. 27.02. Matemātika
6. 05.03. Dabaszinības
9. 20.05.  Latviešu valoda
9. 27.05. Svešvaloda
9. 02.06. Matemātika
9. 09.06. Latvijas vēsture