Pateicības


***********************************************************************************************************************************************************************

  1. gads iesācies ar mācību priekšmetu olimpiādēm. Izsakām pateicību ikvienam skolēnam, kurš piedalījās kādā no jau notikušajām olimpiādēm un skolotājiem, kuri palīdzēja sagatavoties tām.

Limbažu, Salacgrīvas un Alojas starpnovadu olimpiādēs patlaban jau ir piedalījušies:

  • Latviešu valodas olimpiādēs:

Anna Diāna Oša ( 3.kl., sk. A. Veinberga)

Kristers Petrušovs ( 6.kl., sk. B. Valaine)

Paula Legeza ( 7.kl., sk. S. Jansone)

Ieva Rudzīte ( 9.kl., sk. B. Valaine) – iegūta ATZINĪBA

 

  • Matemātikas olimpiādēs:

Jēkabs Marenis ( 3.kl., sk. A. Veinberga) – iegūta 2.VIETA

Kristers Petrušovs ( 6.kl., sk. A. Valaine) iegūta 2. VIETA

Justs Jenerts (9.kl., sk. A. Pacere–Padane) - iegūta ATZINĪBA

 

      Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē:

 Paula Legeza (7.kl., sk. I. Plitniece)

     
        Angļu valodas olimpiādē:

Krišjānis Kantāns
(8.kl., sk.V. Virse) - iegūta 3.vieta

Linda Hirte (8.kl., sk.V. Virse)*********************************************************************************************************************

Priecājamies par mūsu jaunsargu panākumiem šaušanas sacensībās Limbažos 23.02.2019. Par labākajiem šavējiem starp Limbažu novada jaunsargiem tika atzīti mūsējie: puišu konkurencē - Daniels Gailis (9.kl.) un Brendons Brajens Legzdiņš (9.kl.); starp meitenēm - Krista Aistere (8.kl.)

                                
Apsveicam un sakām paldies arī viņu instruktorei L. Rozenbergai!

*******************************************************************************************************************           
Šogad pirmo reizi mūsu skolā notika
 Nacionālās SKAĻĀS LASĪŠANAS
  sacensības. Sacensības notika starp 5. un 6.klases skolēniem. Žūrijā darbojās latv.val.skolotāja B. Valaine, bibliotekāres V. Kukule un D. Gaile, kā arī skolēni. Par labākajiem lasītājiem tika atzīti piektklasnieki Vanesa Meško, Niks Knaps un sestklasniece Karīna Jackoviča, taču vislabāk veicās Evai Grabovskai (5.kl.), kura tika izvirzīta uz Nacionālās skaļās lasīšanas reģionālo finālu Limbažos, kas notiks 20.03.2019.

                                                         Apsveicam !


*********************************************************************************************************************

pat4

pat5a

Tveršana1

pat1

pat2

pat3


mv2

mv

2019./2020.m.g.

Tveršana4

pat01


Ance

Krišjānisizsakām

Evija


Niks