Pedagogi


2019./2020. mācību gads

Internāta skolotāja Brasliņa Lilija
Pirmsskolas skolotāja Dāboliņa Gita
Sports Dubults Agris
Dabas zinības, internāta skolotāja, ķīmija Fenhane Inguna
Sociālās zinības Gaile Dace
Pirmsskolas skolotāja Grosberga Anete
Informātika, datorika, ģeogrāfija Grosberga Ilona
Internāta skolotāja Konstante Ieva
Mājturība un tehnoloģijas zēniem Kreics Jānis
Krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture Kreitūze Ināra
Pirmsskolas skolotāja Magone Valda
Kristīgā ētika Makane Elita
Mūzika Ginta Laura Zariņa
Matemātika Pacere-Padane Anita
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm Plitniece Iveta
Sports Robule - Ciganska Sintija
2.klases skolotāja, latviešu valoda Roķe Olita
Vizuālā māksla Skrastiņa Zane
Dabaszinības, matemātika Ulme Evija
Matemātika, fizika Valaine Anita
Latviešu valoda un literatūra Valaine Baiba
Mūzika Vasiļjeva Gundega
3.klases skolotāja Vāvere Andra
1.klases skolotāja Veinberga Anita
Pirmsskolas skolotāja Viļčinska Aija
Angļu valoda Virse Vija

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs Māra Runce
Montesori skolotāja Evija Ulme
Čigānu (romu) bērnu skolotāja palīgs
Bibliotekāre
Sandra Bogdanoviča
Dace Gaile
Logopēds
Psihologs
Iveta Strazdiņa
Gundega Lāce
Medmāsa Marija Vītola

Administrācija

Skolas direktore Taiga Plitniece
Direkotres vietniece sociālā darba jomā Māra Runce
Direktores vietniece audzināšanas jomā Vija Virse
Direktores vietniece izglītības jomā Anita Pacere-Padane
Saimniecības pārzine Gunta Bula
Lietvede Laura Atslēga