Projekti

Skolas dalība projektos, programmās 2015.-2019.g.

1.

Limbažu fonda projekts “Sakopta vide - vieta iedvesmai”

2.

Limbažu fonda projekts “Somu paliktņi”

3.

Limbažu fonda projekts “Netradicionālais sporta inventārs”

4.

Limbažu fonda projekts “ Karoga masts”

5.

Limbažu fonda projekts „Sports – garants veselībai”

6.

Limbažu fonda projekts ”Jauniešu – potenciālo brīvprātīgo apmācību seminārs”

7.

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

8.

ESF projekts “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   1.-9.klase

9.

ESF projekts ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

10.

ESF projekts „Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos”

11.

Programma “Latvijas Skolas soma”

12.

„Izglītojamo labie darbi Latvijas simtgadei”

13.

Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projekts “Sporto visa klase” (1.,2.,3.,5.klase)

14.

Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas

projekts “Esi Līderis !”.

15.

Biedrības „Mēs –nākotnei!” projekts „Pieci zīmuļi Lādezerā”

16.

Biedrības „Mēs –nākotnei!” projekts „Soli pa solim uz sadarbību”

17.

Biedrības „LAUKKU” mūsdienu dejas projekts „Kāda deja der laukiem”

18.

Labdarības akcijas “Zvaigzne Austrumos” un “Eņģeļi pār Latviju”

19.

Vides izglītības projekts „Cilvēks vidē”

20.

Limbažu novada pašvaldības projekts „Kopīgiem spēkiem skolēnu labsajūtai”

21.

Limbažu fonda projekts „Lādezera pamatskolas mākslas centra izveide Lielajā skolā”

22.

Programma “Piens un augļi skolai”

23.

“Zinātnes un inovāciju parka” projekts “Dienasgrāmata”