Vēsture

          Lādezera ciemats (sākotnējais nosaukums - Ausmas) veidojies kā kolhoza administratīvais centrs, sākot ar 1960-to gadu otro pusi. Līdz tam šajā vietā atradās vien dažas atsevišķas dzimtu mājas jau no senākiem laikiem un šejienes bērni savu pirmo izglītību ieguva netālajā Nabes pagasta I pakāpes pamatskolā. Izveidojoties ciematam un pieaugot iedzīvotāju skaitam, bērni ar kolhoza autobusu tika vesti uz Umurgas 8-gadīgo skolu vai paši brauca uz skolām Vidrižos, Limbažos, Lādē. Pašā Lādezerā skola ir vien pēdējos 29 gadus.

         Lādezera pamatskola zem viena nosaukuma sevī ietver gan PII (bērnudārzu), gan pamatskolu, kā arī atrodas divās ēkās. PII un 1.-4. kl.  atrodas ēkā, ko dēvējam par Mazo skolu, bet 5. - 9. kl. atrodas Lielajā skolā. Nosaukumi gan tapuši ne pēc ēku izmēriem, bet pēc bērnu vecuma, kuri tajās mācās.

        Lādezera pamatskolas sākums meklējams tieši Mazajā skolā. Ēkas celtniecību uzsāka 1989.g. Sākotnēji ēka tika projektēta tikai kā bērnudārzs, jo ar kolhoza "Komunārs" priekšsēdētāja Jāņa Lucāna gādību bija paredzēts Lādezerā uzcelt arī atsevišķu skolas ēku un piedevām arī dzīvojamo māju skolotājiem. Abi pēdējie projekti tika iesākti, taču nepabeigti un arī bērnudārza ēka celtniecības laikā piedzīvoja izmaiņas - tā tika pārprojektēta ar domu, ka šeit varētu mācīties arī mazo klašu skolēni. 1991. g. 1. martā ēku nodeva ekspluatācijā un tā bija domāta 140 audzēkņiem. Tūliņ arī darbu uzsāka divas bērnudārza grupiņas. 1991. g. 1. septembrī mācības te sāka arī 1. un 2. klase. 1. kl. - 18 bērni, audzinātāja Vija Virse, 2. kl. - 10 bērni, audzinātāja Vita Medne. Tika izveidota arī internāta grupa, kur par audzinātājām sāka strādāt Sanita Depere un Ligita Kreitūze, kā arī bērnudārza 3. jeb logopēdiskā grupiņa, kur strādāja Jana Štālmane (prec. Jenerte) un Ilze Jaunzemniece. Pirmā direktore - Valentīna Liepiņa.

          1994. g.  - Mazajā skolā sāk kļūt par šauru un Limbažu pagasta vadība ar Juri Balodi priekšgalā piešķir skolai papildus telpas ciemata centrā, bijušajā kolhoza klubā.

          1995.g. - Lādezera sākumskola un bērnudārzs tiek reorganizēts par Lādezera pamatskolu un skola oficiāli sāk apdzīvot 2 ēkas - Mazo skolu un Lielo skolu. Rudenī skola ir izaugusi jau līdz 5. klasei. 1995./1996. m.g. skolā pēc skolotājas Taigas Plitnieces iniciatīvas sāk darboties Svētdienas skola, kas ieliek pamatus kristīgās mācības mācīšanai skolā līdz pat šim brīdim, kā arī skolas sadarbībai ar luterāņu draudzēm Limbažos, Vācijā un vēlāk arī Zviedrijā, kas turpinās joprojām.

          1999. g. rudenī Mazā skola tiek vēlreiz pārbūvēta - 2. stāvā izbūvētas modernas internāta telpas, dienesta dzīvoklis un visai ēkai nomainīts jumts.
          
           2001. g. jūnijs - beidzot esam sagaidījuši savu pirmo 9. klases izlaidumu.
         
           2003. g. - skolu pirmoreiz apmeklē kāds no Latvijas valsts ministriem un šoreiz tas ir IZM ministrs K. Šadurskis.

         2005. g. - pavasarī skolēni un skolotāji izveido Lādezera kultūrvēstures un dabas taku, kas sākas Lādezera centrā un noslēdzas 4 km attālajās Nabes muižas baronu kapenēs.

         2008. g. - Lādezera pamatskolā sāk darboties romu (čigānu) bērnu atbalsta programma. Skolotāja palīdzes romu programmā Sandras Bogdanovičas sirdsdarbs tiek novērtēts arī valsts mērogā un 2011. gadā Lādezera pamatskola tiek atzīta par otro labāko skolu valstī saistībā ar šo projektu. Iesāktais darbs skolā turpinās joprojām.

          2014.g. – skolā viesojas Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš.

          2017.g. - skola iesaistās projektā "Esi Līderis!" (skolotāja Evija Ulme).
        
       2018.g. - "Esi Līderis!" dalībnieki aktīvi iesaistās dažādos konkursos, saņemot atzinības un pateicības. Vislielākais panākums - trīs astotklasnieki ar savu uzņēmējdarbības projekta darbu konkursā "Profesionālis 2018" iegūst 1.vietu valstī.


Lādezera skolas himna
Janas Jenertes vārdi
Daces Robules mūzika

Kad pirmo reizi tavā priekšā mazs es nostājos,
Tu likies liela, sveša, es aiz mātes noslēpos,
Bet savas pirmās skolotājas smaida drošināts,
Uz klasi devos, sveces liesmiņa kur sauc.
Piedz.
Lādezera skola, mana skola Lādezerā,
Tāda tikai viena, sveču skola Lādezerā.

Un nu jau kuro dienu priecīgs šurpu nāku es,
Te mana skola, skolotāji, draugi, draudzenes!
Kaut arī dažreiz grūti, nobirst kāda asara,
Bez skolas likās pārāk gara vasara.
Piedz.

Un arī zvans kad pēdējais jau izskanējis būs,
Tā liesmiņa, ko sirdī dedzi, ilgi sildīs mūs.
Laiks vēja spārniem tālāk nesīs tik uz priekšu vien
Un drīz jau mūsu bērni šurpu nāks ikdien!
Piedz.