Pirmsskola

1.grupiņas PII skolotājas Aija Viļčinska, Valda Magone un skolotāja palīgs Aiva Ernšteine

2.grupiņas (5.- un 6.gad.) PII skolotājas Gita Dāboliņa, Anete Grosberga un skolotāja palīgs Ilona Sidorova


5. - 6.g. Angļu valodas nodarbības -  sk. Vija Virse

5. - 6.g. Kristīgās mācības nodarbības - sk. Elita Makāne

1. un 2. grupiņa  Sports - sk. Sintija Robule - Ciganska

1. un 2. grupiņa Mūzika - sk. Gundega Vasiļjeva